டிரம்ப் கையெழுத்திட்டுள்ளார்


 


900 பில்லியன் டொலர் #COVID19 வைரஸ் நிவாரண மசோதாவில் #America ஜனாதிபதி டிரம்ப் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.