கட்டுநாயக்க விமானப் படைத்தளம் மீது#LTTE தாக்குதல் நடத்தி 20 ஆண்டுகள்கட்டுநாயக்க விமானப் படைத்தளம் மீது தாக்குதல் நடத்தி இன்றுடன் 20 ஆண்டுகள் - 375 மில்லியன் டொலர் சேதம் - 11 விமானங்கள் அழிப்பு - 15 விமானங்கள் சேதம் - பொருளாதார சரிவு (1.4%)

-7 சிப்பாய்கள் பலி