அட்டாளைச்சேனை 08, நபர் சவுதியில் மறைவுஅட்டாளைச்சேனை 08 கோணாவத்தையைச் சேர்ந்த வஹாப் ஜறூஸ்  Jaroos Vahab  என்பவர் இன்று காலை சவூதி அரேபியா ரியாத் அல் பதியா எக்சிட் 25   கிங்க்ஸ் சல்மான் வைத்தியசாலையில் காலமானார்.