அப்துல் ரவுப் ஹக்கிம்,உயர் கல்வி அமைச்சில் கடமையேற்பு

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவரும் உயர் கல்வி, நீர் வழங்கல்  அமைச்சரான  ஹக்கிம், இன்று உயர் கல்வி அமைச்சில், தமது பணிகளைப் பாரமெடுத்துள்ளார்.


--- Advertisment ---