#சுங்கப் பரிசோதகர் தரம் IIக்கு #ஆட்சேர்ப்பு பரீட்சை முடிவுகள்

சுங்கப் பரிசோதகர் தரம் IIக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை 2017 - 2018 முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
இணையத்தில் பார்வையிட
results.exams.gov.lk
--- Advertisment ---