புறக்கோட்டையில் ஆர்ப்பாட்டம்

SLPP இனால், ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஆரப்பாட்டப் பேரணி சற்று முன்னர் கொழும்பு புறக்கோட்டையில் ஆரம்பமாகியுள்ளது.


--- Advertisment ---