#பதவி #மொழிபெயர்ப்பாளர்

#Vacancies #lka Graduate Translator (Tamil/English) - UGC Closing : 9-14 Source: ugc.ac.lk பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவில் பின்வரும் பதவிக்கு வெற்றிடம் 📌 பதவி - மொழிபெயர்ப்பாளர் (தமிழ் / ஆங்கிலம்) 📌 விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி - 14.09.2019


Advertisement