கோட்டாபய ராஜபக்ஷ: இலங்கையின் 7வது ஜனாதிபதி ஆகிறார்

இலங்கையின் ஏழாவது ஜனாதிபதியாக கோட்டாபய ராஜபஷ தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.


Advertisement