புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் கார் மூலர், காலமானார்

இலங்கையின் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளரும் பன்னுாலாசானுமான கால் மூலர் காலமானார்.1935ம் ஆண்டில் பிறந்தவர் இவர்.சுமார் 40 இற்கு மேற்பட்ட நுால்களைப் படைத்துள்ளார்.


Advertisement