ஜனாசா அறிவித்தல்

நிந்தவுரைச் சேர்நத,முஹம்மத் நிஹாத் இன்று காலமானார்.இவர் மோட்டார் சைக்கிள் விபத்தொன்றில் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு சிக்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.


Advertisement