எவரும் பதிவாகவில்லை

இரண்டாவது நாளாகவும் நாட்டில் கொரோனா நோயாளர்கள் எவரும் பதிவாகவில்லை.


Advertisement