கொவிட்-19LKA தொலைபேசி இலக்கம்-**

 


**-கொவிட்-19 : விசேட தொலைபேசி இலக்கம்-**

கொவிட்-19 தொற்று தொடர்பிலான பி.சி.ஆர் பரிசோதனைகள் குறித்த தகவல்களை அறிந்துக்கொள்ள விசேட கொவிட்-19: 0117966366