டுபாயில் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கையர்


இலங்கையிலிருந்து, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சென்று, அங்கிருந்து, மீண்டும் அங்கிருந்து இலங்கைக்கு வருவதற்கு முடியாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலை இது


Advertisement