அரச பதவி வெற்றிடங்கள்!


www.moe.gov.lk

#இலங்கை கல்வியமைச்சினால் இலங்கையிலுள்ள தேசிய பாடசாலைகளில் வெற்றிடமாகவுள்ள அதிபர் பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் கோரப்பட்டள்ளன.

Closing Date 04 Dec 2020