#இல்ஹான் ஒமர், அமெரிக்காவின் முதல் முஸ்லிம் பெண் நடாளுமன்ற உறுப்பினர்

 


அமெரிக்காவின் முதல் முஸ்லிம் பெண் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான இல்ஹானா உமர் தேர்வாகியுள்ளார்.

இவரது பிறந்த இடம் சோமாலியா ஆகும்.Advertisement