சாய்ந்தமருதுவைச் சேர்ந்த ஒருவர் #COVID19 இனால் உயிரிழப்பு


 


கொவிட் -19 தொற்றினால்  சாய்ந்தமருதுவைச் சேர்ந்த ஒருவர் மரணம்: உறுதிப்படுத்தினார் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் லதாகரன்