வெளியானது, பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனப் பட்டியல்


 மேல் மாகாண பட்டதாரி ஆசியர்களின் நியமனப் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. விபரங்களுக்கு www.aasiriyaronline.blogspot.com/Advertisement