தியவன்ன ஒயவில் குளித்தது #BMW


அதிவேகமாகச் சென்ற #BMW கார் ஒன்று நேற்றுப் பின்னிரவில் நாடாளுமன்றுக்கு அருகில் உள்ள தியவன்ன ஆற்றில், புரண்டுள்ளது. இதில் பணித்த இருவர் உபாதைக்கு உட்டபட்டுள்ளனர்.Advertisement