3 சிறுபான்மையினர் உட்பட 12 பேர் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாயினர்கெளரவ நீதிபதிகள் ராமகமலன், ரொக்சி, மிஹால் உட்பட  12 பேர் இன்றைய தினம் மேல் நீதிமன்றின் நீதிபதிகளாாக ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம்.

New High Court Judges

 1. NKDKI Nanayakkara
 2. RL Godawela
 3. V Ramakamalan
 4. URVB Ranatunga
 5. SHMN Lakmali
 6. DGNR Premaratne
 7. WD Wimalasiri
 8. MMM Mihal
 9. Mahee Wijeweera
 10. IPD Liyanage
 11. J Trotsky
 12. NA Suwandurugoda


Advertisement