ஜனாசாக்களை அடக்குவதற்கு சந்தர்ப்பம்


கொரோனா தொற்றினால் உயிரிழப்ப பவர்களின் சடலங்களை அடக்கம் செய்வதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும் என்று மாத்திரமே பிரதமரால் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது.


Advertisement