7 வாகனங்களுக்கச் சேதம்
உடதுமுல்லை என்ற இடத்தில் நேற்றிரவு இடம் பெற்ற விபத்தில் 7 வாகனங்கள் சேதமாகின.Advertisement