மட்டக்களப்பில் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு


மட்டக்களப்பில்  இலங்கையின் னத்தை முன்னிட்டு சகல வர்த்தக நிலையங்களிலும் தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டு  வருகின்றது. சில புகைப்படங்களை  காணலாம்
Advertisement