மஹாராஜா நிறுவனத் தவிசாளர் ராஜமகேந்திரன் மறைவுஇலங்கை பல்தேசியக் கம்பனிகளுள் ஒன்றாான Capital Maharaja குழும - -மஹாராஜா நிறுவனத் தவிசாளர்,ராஜராஜமகேந்திரன் இன்று  காலமானார்.