கராப்பிட்டிய மருத்துவமனையில் 24 மணித்தியாலங்களில் 12 கொரோனா மரணங்கள்கராப்பிட்டிய மருத்துவமனையில் 24 மணித்தியாலங்களில் 12 கொரோனா மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளதாகத் தெரிய வருகின்றது.