தைய்வான் நீ விபத்தில் குறைந்தது 46 பேர் வரை உயிரிழப்புvia IFTTT