பாராளுமன்றத்தை கதிகலங்க வைத்த எதிர்க்கட்சியினர்! பாராளுமன்றத்தை கதிகலங்க வைத்த எதிர்க்கட்சியினர்! அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஆர்ப்பாட்டத்தில்!

உரப் பிரச்சினை, விவசாயிகளின் இன்னல்கள், விலையேற்றம் போன்ற முக்கிய பிரச்சனைகளுக்காக ஆர்பாட்டம் பாராளுமன்றத்திற்குள் இடம்பெற்று வருகிறது.