அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் தலைவராக மீண்டும் அஷ்-ஷேக் றிஸ்வி முப்தி

அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் தலைவராக மீண்டும் அஷ்-ஷேக் றிஸ்வி முப்தி தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
பிரதித்தலைவர் அஷ்-ஷேக் அகார் முஹம்மத்.


--- Advertisment ---