எல்பிட்டிய பிரதேச சபைத் தேர்தல்

எல்பிட்டிய பிரதேச சபைத் தேர்தல்
தென் மாகாணம், காலி
நேரம்: 07.00 - 16.00
உறுப்பினர்கள் : 28 (17 வட்டாரம் + 11 விகிதாசாரம்)
வாக்குச் சாவடிகள்: 47
வாக்காளர்கள்: 53,384
#Elpitiya #LocalGovernmentElection #LKA #SL https://t.co/ADdRXm9YqX