கோத்தாபய வெற்றி

கோத்தாபய வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்றும் ; குறித்த வெற்றியை அமைதியாகக் கொண்டாடுமாறும் பொதுஜன பெரமுன பொது மக்களிடம் வேண்டியுள்ளது.


Advertisement