முஸ்லீம் ஒருவருக்கு சொந்தமான கடை ஒன்று, தீக்கிரை

பண்டாரகொஸ்வத்தையில் முஸ்லீம் ஒருவருக்கு சொந்தமான கடை ஒன்று பொதுஜன பெரமுன ஆதரவாளர்களால் தீ மூட்டப்பட்டுள்ளது


Advertisement