இந்திய குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு

இலங்கையில் உள்ள இந்திய துாதரகத்தின் ஏற்பாட்டில், இந்திய குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்வில், எடுக்கப்பட்ட படம்.


Advertisement