இளைஞர் பாராளுமன்றத் தேர்தல்-2020

இன்று நாடு தழுவிய இடம்பெறும் இளைஞர் பாராளுமன்றத் தேர்தல். நடை பெறுகின்றது. இதில் இளைஞர்கள் மும்முரமாக வாக்களித்து வருகின்றனர்.


Advertisement