கற்கை நெறி அறிவித்தல்

கணிதம் கற்பித்தல் தொடர்பான உயர் சான்றிதழ் கற்கைநெறிக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது..!
கணிதக் கிளை - கல்வியமைச்சு.
மேலதிக தகவல்களுக்கு www.moe.gov.lk


Advertisement