இலங்கையில் 523 கொரொனா தொற்றாளர்கள்

இலங்கையில் 523 கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளப் படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.


Advertisement