சிவப்பு எச்சரிக்கை

இரத்தினபுரி மாவட்டம் : இரத்தினபுரி, அயகம, எலபாத்த,கலவானை மற்றும் கிரியெல்ல ஆகிய பகுதிகளுக்கு மண்சரிவு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
#landsild #Srilanka #WeatherSL #lk #weather #AmbanCyclone #Amphan


Advertisement