ரெஸ்லிங் நட்சத்திரம் #ஹனா கிமுரா மரணமானார்.

ஜப்பானின் பிரபல ரெஸ்லிங் நட்சத்திரம் ஹனா கிமுரா 22 வயதில் மரணமானார். மரணத்திற்கான காரணம் தெரியவில்லை.


Advertisement