நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு

திக்கோவிட்ட கடற்பிராந்தியத்தில் குளிக்கச்சென்ற 14 வயது சிறுவன் உள்ளிட்ட நால்வர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு - பொலிஸ்


Advertisement