மின் பாவனையாளர்களுக்கானது

பெப்ரவரி மாத மின் பட்டியல் கண்டனமே அடுத்து வரும் மூன்று மாதங்களுக்கு (மார்ச், ஏப்ரல், மே) அறவிடப்படும் - மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு
#lka #Srilanka


Advertisement