மங்கள பாராட்டு

 

பல்வேறு எதிர்ப்பை மீறி, ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்றியை நீதியமைச்சராக நியமிக்க, பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச @PresRajapaksa எடுத்த தீர்மானம் சிறந்த தீர்மானம் - முன்னாள் நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர @MangalaLK

பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளார்.


Advertisement