அக்கரைப்பற்றில் இன்று


 


இன்று அக்கரைப்பற்றில் இடம்பெற்ற ஜனாஸா எரிப்பிற்கு எதிராக அமைதி ஊர்வலமும் - பிரதேச செயலாளரிடம் மனு வழங்கலும் இடம் பெற்றது.