ஒலுவில், மினி சூறாவளி


ஒலுவில் பின்னிரவில் ஏற்பட்டது மினி சூறாவளி. இதனால் #அக்கரைப்பற்று- #கல்முனை பிரதான வீதியிலுள்ள #வயல் வாடி.  உணவகம்  பாரியளவில் சேதத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது.

#Advertisement