பெறுபேறுகள் வெளியாகினwww.np.gov.lk *பெறுபேறுகள் வெளியாகின*


*வட மாகாண விவசாயப் போதனாசிரியர் தரம் 3க்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை-2020(2021)யின் பெறுபேறுகள் வெளியாகின.*


*பரீட்சை நடைபெற்ற திகதி - 31.01.2021*


🌐 *பெறுபேறுகளுக்கு* -Advertisement