திருமலையை அடைந்தது #P2P

 


பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி" வரையான கவனயீர்ப்புப் போராட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் தாழங்குடாவிலிருந்து திருகோணமலை வரை முன்னெடுக்கப்பட்டது.

Advertisement