பருத்தித்துறையயிலும் இன்று தடுப்பூசி ஏற்றம்யாழ்ப்பாணம் ,கண்டி ,இரத்தினபுரி மாவட்டங்களில் தடுப்பூசி ஏற்றம் இன்று ஆரம்பமாகின்றது