இங்கிலாந்து அணி சற்று முன்வரை 67/0


 


நியூசிலாந்து இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் இரண்டாவது Test போட்டியில் துடுப்பெடுத்தாடும் இங்கிலாந்து அணி சற்று முன்வரை 67/0

#ENGvsNZ