ஆசிரியர்மார் 38 பேர் கைது


 


கொழும்பில் வாகன பேரணி நடத்திய ஆசிரியர்மார் 38 பேர் கைது - 10 வாகனங்கள் தடுத்துவைப்பு