வழக்கிலிருந்து கோட்டாபய ராஜபக்ஷ விடுதலை

டி.ஏ. ராஜபக்‌ஷ நூதனசாலை வழக்கிலிருந்து கோட்டாபய ராஜபக்ஷ விடுதலை:
நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதிக்கு எதிராக குற்றவியல் அல்லது சிவில் வழக்குகளை தொடர முடியாது


Advertisement