சஜித்தை சுற்றி வளைத்த ஆதரவாளர்கள்

இன்று காலை கொழும்பு வொக்சேல் வீதிகடகு வருகை தந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜிம் பிரேமதாசவை அவரது ஆதரவாளர்கள் புடை சூழ ஆரம்பித்தனர்.


Advertisement