#ஜோன்ஸனுக்கு கொவிட்

பிரித்தானிய பிரதமர் பொரிஸ் ஜோன்ஸனுக்கு கொவிட் 19 தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.


Advertisement