#கொரோனா_நிமிடங்கள்

இருப்பதை வைத்து காக்க தெரிந்தவன் கொரோனாவையே
பயமுறுத்துகிறான்
#கொரோனா_நிமிடங்கள்


Advertisement